Divide and Fight SV v1.02b.w3x

Map Divide and Fight SV v1.02b by Leo Oblivion (VietNam)

Language map: Vietnamese

Sơ qua về cách chơi SV:

Khi vào game,sẽ có hai chế độ đưa ra do host quyết định:
Mode:
-ap : Chọn 4 skill từ tất ả các hero
-sd : Ngẫu nhiên 8 bộ skill đưa ra,người chơi tự lựa chọn
Chọn Hero:
Ở cả hai chế độ,người chơi sẽ chọn lựa Hero cho bản thân